Borsa Gelirleri

04 Ağustos 2019

Borsa Gelirleri

Borsaların gelirleri şunlardır:

a) Kayıt ücreti.
b) Yıllık aidat.
c) Muamele tescil ücreti.
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.
e) Belge bedelleri.
f) Yayın gelirleri.
g) Bağış ve yardımlar.
h) Para cezaları.
ı) Misil zamları.
j) Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket kârları ve döviz gelirleri.
k) Sair gelirler.