Üyeliğin Askıya Alınması

04 Ağustos 2019

Üyeliğin Askıya Alınması

İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmekte, aidat tahakkukları durdurulmakta ve bu üyeler borsa hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Borsa meclisinin bu yöndeki kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinmektdir. Bu süre içinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılmakta; ancak bu üyeler aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilmemektedir.