Borsa İşlemlerinin Tescili

04 Ağustos 2019

Borsa İşlemlerinin Tescili

Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescil edilmesi zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu zorunluluğa tabidir.

Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilmelidir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunmaktadır.

İhracatın tescilinden ücret alınmamaktadır.

Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkili olup, bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilmektedirler.