Düzenlenen veya Onaylanan Belgeler ile Verilen Hizmetler

04 Ağustos 2019

Düzenlenen veya Onaylanan Belgeler ile Verilen Hizmetler

Borsalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:

a) Eksper raporları.
b) Analiz raporları.
c) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.
d) Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.
e) Teamüller hakkında istenen belgeler.
f) Fatura onayları.
g) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.
h) Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.
ı) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.
j) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.
k) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda verilecek hizmetler.
l) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.
m) Yerli malı belgesi.
n) Diğer hizmetler.