Borsa Kuruluşu

04 Ağustos 2019

Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) olumlu görüşü üzerine Bakanlığımızca kurulur.

Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli borsalar da kurulabilmektedir.

Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, TOBB’a yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve TOBB’un olumlu görüşü üzerine Bakanlığımızın kararı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca, bölge borsasının kurulması ile kurucu borsalar şube haline dönüşmektedir.