Borsalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

04 Ağustos 2019

Borsalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmekte olup, kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamamaktadır.